Hotel Visconti Militari


Termeni si conditii

Visconti-militari.ro isi rezerva dreptul de a modifica, sterge si adauga oricand parti ale site-ului si de a schimba preturile produselor fara un aviz prealabil, si isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut. Comanda si rezervarea efectuata pe site nu reprezinta in mod implicit acceptul nostru de prelucrare si livrare a comenzii. Comenzile se proceseaza in functie de disponibilitate si de politica interna a firmei.

Politica de rezervare

Rezervarile pot fi solicitate prin paginile de internet www.visconti-militari.ro, prin email (rezervari@visconti-militari.ro), sau telefonic (0314279449, 0773726101, 0770355044) si sunt valabile numai in urma confirmarii lor de catre unitatea turistica Visconti.
Ziua hotelieră începe la ora 14:00 și se încheie cel mai târziu la ora 12:00.
Check in: nu mai devreme de ora 14:00
Check out: nu mai tarziu de ora 12:00 a.m
În cazul în care în ultima zi de sejur spațiul de cazare rămâne ocupat după ora de check-out, turistul va achita contravaloarea a 50% din tariful de cazare pentru spațiul astfel ocupat, iar in cazul intarzierii eliberarii camerei dupa ora 18:00 camera se va achita integral.
Copiii intre 0-2 ani pot fi cazati gratuit daca impart acelasi pat cu parintii.
Animalele de companie nu sunt acceptate.
Fumatul este interzis in interiorul unitatii de cazare, fiind permis in locurile special amenajate.
Hotelul îşi rezervă dreptul de a preautoriza cardul de credit anterior sosirii.

Politica de anulare

Cu exceptia rezervarilor nerambursabile, rezervarile pot fi anulate fara penalizare daca anularea lor este comunicata unitatii de cazare cu cel putin 24 de ore inaintea datei sosirii. In caz contrar sau in caz de neprezentare hotelul va taxa prima (o) noapte de cazare.
In cazul rezevarilor nerambursabile, in cazul anularii, modificarii sau in caz de neprezentare, pretul total va fi incasat iar camerele vor fi disponibilizate.
Pretul total al rezervarii va fi incasat in ziua rezervarii.
In caz de neprezentare, unitatea turistica isi rezerva dreptul de a aplica o penalizare egala cu contravaloarea primei nopti de cazare si de a elibera camera pentru restul perioadei rezervate.
Cererile de rambursare ca urmare a neutilizarii in totalitate sau partiala a serviciilor turistice nu pot fi aplicate rezervarilor nerambursabile. Cererile trebuiesc efectuate in scris si necesita confirmare scrisa din partea unitatii de cazare.

Politica de reclamatii

Orice reclamatie trebuie depusa in scris la sediul unitatii de cazare in maxim 10 zile de la data terminarii sejurului. Nu sunt luate in considerare reclamatiile care nu au fost supuse atentiei unitatii de cazare pe timpul sederii turistului. Orice reclamatie trebuie raportata pe loc unitatii de cazare.

Politica de confidentialitate

Proprietarul site-ului este inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, si declara utilizatorilor ca le vor fi respectate drepturile specificate de legislatia in vigoare (Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările şi modificările lor ulterioare). Proprietarul site-ului si unitatea de primire turistica nu transmit informatii despre consumatori catre persoane fizice sau institutii altele decat cele abilitate de legile in vigoare. Proprietarul site-ului si unitatea de primire turistica pot transmite catre autoritatile abilitate de lege informatii despre rezervarile efectuate si despre turistii cazati, in conformitate cu HG nr.237 din 8 februarie 2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice. Este posibila colectarea de date cu caracter personal ale consumatorilor ce solicita rezervari si informatii, precum si ale turistilor cazati, informaţii personale ce pot include numele, date de contact, informaţii referitoare la rezervare, cazare si sejur, naţionalitate, seria si numărul actului de identitate si a paşaportului (si copii ale acestora), data şi locul nasterii, domiciliul, scopul calatoriei, informaţii privind platile, detalii de facturare, informatii despre vehiculele aduse pe proprietatea unitatii turistice.