Hotel Visconti Militari

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale este făcută de către operatorul Everest Construct Management SRL cu sediul în Str. Dezrobirii nr. 15 sector 6, Bucuresti, înregistrată sub nr. J40/14908/2015 la Registrul Comerțului, CUI RO35304290, avant punct de lucru Vila Visconti-Militari din str. Vijeliei nr. 1B, sector 6, Bucuresti.

Everest Construct Management este operator de date cu caracter personal în sensul prevăzut de GDPR, respectiv stabilind mijloacele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din indatoririle Societăţii Everest Construct Management, proprietarul locatiei Visconti-Militari, Bucuresti.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Dacă sunteți client sau potențial client:

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 • date necesare pentru efectuare rezervărilor (de exemplu, nume, e-mail, telefon);
 • datele aferente fișei de sosire-plecare, solicitate în baza legislației naționale (de exemplu nume, cetățenie, adresă, data nașterii, seria actului de identitate, etc.);
 • datele cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate) furnizate de dv. si necesare în cazul unei rezervări online ori cu plata la distanta; datele de cont necesare de exemplu pentru restituirea unor plati anterioare;
 • informații despre sejur, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințele dv. speciale, preferințe;
 • informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră - de exemplu numărul de înmatriculare solicitat pentru a putea fi utilizat in gestionarea parcarii ori în situații speciale (ex: necesitatea mutării autovehiculului);
 • informații colectate de la dv. de către diverși parteneri contractuali (agenții de turism la serviciile carora ati apelat, organizatori de evenimente) și transmise către Visconti-Militari (rooming list, lista invitați evenimente);
 • date necesare furnizării unor servicii adiționale (mic dejun, parcare, etc.), după caz;
 • recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;
 • orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților în locuri publice si comune (cum ar fi intrările în locatie, restaurante sau holuri), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere). Datele astfel obținute sunt prelucrate conform legii, pentru securitatea și siguranța dumneavoastră.

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract si furnizarea serviciilor, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea, sau (ii) având în vedere faptul că în fișa de anunțare a sosirii și plecării pe care o veți completa în momentul în care vă cazați la hotelul nostru va trebui sa introduceți anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, în cazul în care nu veți dori să completați acele câmpuri obligatorii nu vom putea sa vă cazăm.

Dacă sunteți potențial angajat:

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre:

Colectăm numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate.

De asemenea, pentru securitatea și siguranța persoanelor aflate în unitate, camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în hotel sau in restaurante sau holuri).

Dacă sunteți utilizator al saitului nostru de internet http://www.visconti-militari.ro/

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale si nu colectam date personale prin intermediul saitului in scopuri de marketing, de profilare sau pentru activitatea comerciala desfasurata. Totuși, in scopul exploatării tehnice a site-ului, se folosesc provizoriu următoarele informații ce nu conțin date personale si care apar automat administratorului de site:

a) adresa de internet de protocol (IP)

b) adresa paginii accesate (URL)

c) data accesarii

d) datele paginii web de unde se face accesarea

e) adresele paginilor parcurse

f) denumirea browserului si a SO.

Aceste date sunt destinate strict administrarii tehnice a site-ului.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri:

Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți, în scopul bunei derulări a relației.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la minorii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui pentru orice furnizare de date personale.

DATE SPECIALE

Termenul „date speciale“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

Nu colectăm informații speciale, nu colectăm date speciale cu privire la opiniile politice, starea de sanatate, viata sau orientarea sexuala, date genetice, apartenenta la sindicate, convingeri filozofice.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Dacă sunteți client:

a) Rezervări pentru hotel, restaurant, sau în cazul solicitărilor de oferte transmise de dvs. pentru anumite evenimente organizate sau care pot fi organizate.

Scop: prelucrăm datele dvs. personale (i) pentru a vă rezerva un loc în cadrul hotelului/restaurantului si (ii) pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.

Temei: încheierea unui contract, prestarea serviciilor hoteliere solicitate

b) Cazare (Check-in)

Scop: prelucrăm datele dvs. personale obligatorii dpdv legal pentru intocmirea Fisei de sosire-plecare si pentru înregistrarea/cazarea în cadrul unitatii noastre.

Temei: respectarea obligatiilor legale (stabilite prin Legea Turismului si HG237/08.02.2001).

In momentul cazării, conform prevederilor legale în vigoare (Art. 47 si 48 din Legea Turismului si HG237/08.02.2001) este obligatoriu sa completati Fisa de anunțare a sosirii și plecării si sa ne prezentati actele de identitate pentu verificare. Datele specificate de lege a fi furnizate sunt: numele, prenumele, data naşterii, locul naşterii, cetăţenia, date referitoare la domiciliu (ţară, localitate, stradă, număr), date referitoare la actul de identitate (tipul, seria şi/sau numărul, data eliberării şi statul emitent), codul numeric personal sau numărul personal de identificare, data sosirii, data plecării, scopul călătoriei.

c) Serviciul clienți (acest serviciu se refera, printre altele, la: serviciul de transport la/de la hotel, serviciul de curățenie, serviciul de spălătorie, etc)

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă putea oferi serviciile pe care le solicitati în conformitate cu standardele dvs și ale hotelului.

Temei: executarea contractului de prestare servicii hoteliere.

d) Profilare

Scop: în vederea furnizării unor servicii personalizate, anumite preferințe speciale ale dvs. (de exemplu: dacă solicitati camerele de la etajele superioare sau inferioare, dacă solicitati un anumit tip de aliment, etc), pot fi stocate ca date pe care le oferiti in mod voluntar pentru ca noi sa va putem satisface aceste solicitari

Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.

De exemplu, la solicitarea dv. in privinta unui anumit aliment sau regim alimentar folosim aceasta data personala pe care dv. ne-o furnizati pentru a va putea oferi serviciul solicitat.

e) Feedback:

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a evalua si imbunatati calitatea serviciilor oferite, pentru a asigura o experiență plăcută în cadrul unității noastre.

Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.

De exemplu, feedback-ul de la dv. in privinta unor anumite aspecte si servicii oferite ne pot ajuta sa eliminam anumite neajunsuri si sa putem sa imbunatatim serviciile oferite. In aceste situatii folosim minimul posibil de date cu caracter personal.

f) Marketing:

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum comunicări de marketing privind pachetele speciale de servicii, produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

În comunicările de marketing vom include informatii sau un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

g) Alte comunicări: prin e-mail, poștă, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o rezervare online sau o cerere de ofertă, este posibil să vă contactam pentru a vă reaminti să finalizați rezervarea, (iii) pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute pe perioada șederii dvs. (iv) pentru a va putea furniza anumite documente importante pentru dv. (ex. facturi fiscale) sau a va restitui eventualele obiecte pe care le-ati uitat si au fost gasite in unitatea noastra.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standardele dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate.

h) Analiză, îmbunătățire și cercetare:

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, întocmim rapoarte statistice interne pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs.

De exemplu, putem intocmi statistici in privinta numarului anual de turisti romani si straini in unitatea noastra, despre numarul de turisti cazati direct la receptie ori cazati pe alte cai, etc.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre:

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din cadrul hotelului.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecția bunurilor clienților/hotelului/personalului, cât și protecția persoanelor din cadrul hotelului.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet http://www.visconti-militari.ro

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.

Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia. Nu colectam pe aceasta cale date cu caracter personal pentru profilare.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri:

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei: executarea unui contract.

Dacă sunteți potențial angajat:

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

Temei: încheierea unui contract.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:

Securitate:

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale hotelului, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul hotelului nostru.

Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dvs. personale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale, servicii de transport).

Evenimente în grup sau întâlniri: dacă vizitați unitatea noastra în cadrul unui grup sau al unei conferințe, informațiile solicitate pentru planificarea întâlnirii și a evenimentului pot fi partajate cu organizatorii acestor întâlniri și evenimente și, dacă este cazul, cu oaspeții care organizează sau participă la întâlnire sau eveniment.

Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă putea furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, vă putem aranja închirierea unei mașini sau intermedia servicii opționale si adiacente serviciilor care exced ofertei noastre.

Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora în condițiile legii, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Spre exemplu, potrivit reglementării expuse la Secțiunea “ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE” lit. b) orice unitate hotelieră este obligată să transmită zilnic fișele de anunțare a sosirii și plecării ale fiecărui client către unitatea teritorială de poliție.

Dorim să vă asigurăm că în orice dintre cazurile de mai sus, de fiecare dată vom transmite datele numai daca este necesar si numai informațiile necesare pentru realizarea scopului respectiv. Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

Parteneri de afaceri: agenții de turism, saituri sau agentii de booking, organizatori de evenimente

De exemplu, in cazul in care ati efectuat rezervarea prin intermediul unei agentii de turism sau prin saitul booking.com, anumite date personale pe care le-ati oferit agentiei sau site-ului, ne vor fi transmise pentru a va putea face rezervarea. Datele astfel obtinute sunt doar cele strict necesare pentru scopul respectiv iar sursa acestor date va poate fi adusa la cunostinta.

În orice caz, vă asigurăm ca datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre delcarate in aceasta politica. (a se vedea Secțiunea “ ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE”).

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Nu transferăm datele dvs. personale în afara UE/SEE.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire, modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DV. PERSONALE?

Datele dv. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor, vom distruge datele personale furnizate pe email precum si pe cele inregistrate in registrul de rezervari). Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces- dreptul la rectificare, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de a fi informat/ dreptul de acces, articolul 13-15 GDPR)- ne puteți solicita o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere/ dreptul de a fi uitat, articolul 17 GDPR), atunci cand datele au fost colectate ilegal, data limita pentru stocarea datelor a expirat, v-ați exercitat dreptul la opoziție sau v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR)
 • Dreptul de a va opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR), În aceast caz, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora.
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri: aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizata poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa str. Vijeliei Nr. 1B sector 6 Bucuresti si/sau la adresa de e-mail rezervari@visconti-miitari.ro.

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă: rezervari@visconti-militari.ro iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care să o transmiteți sau depuneți la recepția unitatii situata la adresa str. Vijeliei nr. 1B, sector 6, Bucuresti

În măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări, acestea vor fi aduse la cunostinta prin updatarea acestui document si vom publica un link pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

V.1.12.19